Convocare AGA online

AGA sau adunările generale ale asociaților reprezintă organul de deliberare și decizie al societăților, cel care hotărăște în principalele probleme ale societății. Dacă societatea este însă cu asociat unic, acesta are toate drepturile și obligațiile.

Convocările adunării generale se fac în baza legii 31/1990, administratorii având obligația să convoace această adunare cel puțin o dată pe an, însă o pot face ori de cate ori consideră că este nevoie.  această adunare are loc la sediul societății, însă o dată cu restricțiile întâlnirilor datorate pandemiei se trece la noi reglementări privind întrunirile AGA și desfășurarea votului.

Care sunt obligațiile principale ale AGA?

Pentru o bună funcționare a societății AGA se întrunește cu scopul de a aproba situația financiară anuală și a repartiza profitul net, de a desemna administratorii și cenzorii, de a-i revoca sau demite și de a le da descărcare de activitate, de a decide contractarea auditului financiar atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, de a decide urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele aduse societății și de a modifica actul constitutiv.

Întrunirile AGA la distanță

Cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță obținem întrunirile AGA online, drept obținut în urma ordonanței 62/2020. Tot prin această ordonanță se prelungește inclusiv termen pană la care asociațiile sunt obligate să aprobe situațiile financiare, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli. Datorită acestui sistem de întrunire prin mijloace online obții o serie de avantaje, cum ar fi optimizarea timpului alocat, a consumabilelor și a resurselor umane necesare desfășurării AGA, o mai bună conectivitate între companie și acționari cu efecte directe în creșterea capitalizării companiei și simplitate în desfășurarea AGA.

Prin introducerea vot AGA digitalizat se reduce posibilitatea apariției erorilor umane la numărarea voturilor și a cvorumului, sistemul este auditat, cu calcule de prezență și vot certificat, și se promovează corectitudinea, transparența și responsabilitatea față de acționari. Aceste întruniri pot avea loc pe orice fel de dispozitiv, fie că vorbim despre computer, telefon sau tabletă și poți să urmărești și să votezi în timp real, cu un simplu click. Cu ajutorul platformei pentru participarea la ședințele AGA ai toată informația într-un singur loc, cu acces permanent la toate materialele suport, puncte pe ordinea de zi sau voturi exprimate. În plus, te poți adresa live președintelui de ședință.

Acest tip de tehnologie ajută în primul rând investitorii, apoi companiile. Se susține introducerea tehnologiei în cat mai multe direcții în ceea ce privește businessul, așa că această variantă de susținere a întrunirilor este extrem de eficientă și benefică.

Procedura de convocare la AGA în online

Pentru a convoca toți membrii la ședințele AGA în online se pot folosi următoarele metode, fie doar una dintre ele, fie combinate: scrisoare recomandată, curier, scrisoare transmisă pe cale electronică cu semnătură electronică atașată sau fax-ul. În plus, anunțul de convocare trebuie să fie publicat pe pagina de internet a societății, dacă aceasta există. Tot acolo se vor publica și informațiile sau documentele referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi.

În baza acestor modificări legislative se recomandă societății, și implicit acționarilor, în măsura în care este posibil, să obțină o semnătură electronică. De asemenea, organele societății trebuie să întocmească proceduri detaliate de convocare și de ținere a adunărilor generale. În caz contrar, hotărârile luate de asociații ar putea fi contestate și anulate pe motiv că nu au fost informați toți asociații și nu au avut drept de participare și de vot la AGA.

Comentarii

Leave a reply

Review IT